HÅLLBARHET GENOM INNOVATION OCH DESIGN

På LAUFEN är man medveten om att den största påverkan på miljön orsakas av överanvändning eller felaktig användning av material och energi från fossila bränslen. Därför fokuserar vi vår hållbarhetsstrategi på tre områden:

Avfallsfri tillverkning på alla produktionsanläggningar: Ständig förbättring av produktionsprocesserna för att optimera användningen av råvaror och eliminera avfall.

Öka energieffektiviteten: Användning av värmeåtervinningsteknik i fabriker och övergång till ren energi.

Produkt- och materialinnovation: På Laufen är kärnan i varje ny produktutveckling innovation, en sofistikerad förståelse för design och en djupt förankrad samarbetskultur. Därför kan LAUFEN erbjuda kompletta badrumslösningar som garanterar komfort, lång livslängd, minskad vatten- och energiförbrukning samt enkelt underhåll.

LAUFENs hållbarhetsengagemang är inbäddat i visionen att vara det främsta premiummärket för badrum och att växa på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. LAUFEN har ett holistiskt synsätt avseende sina produkters livscykel och utformar ständigt strategier för att förbättra alla stadier.

1

PRODUKTION


- RÅVARUFÖRSÖRJNING

- TRANSPORT

- PRODUKTION

2

LOGISTIK OCH INSTALLATION


- TRANSPORT TILL DEN PLATS DÄR PRODUKTEN SKA ANVÄNDAS

- INSTALLATION

- PACKNING

3

ANVÄNDNING


- DRIFTSFÖRBRUKNING AV ENERGI OCH VATTEN

- RENGÖRING, UNDERHÅLL OCH REPARATION

4

UTTJÄNTA PRODUKTER SOM NÅTT SLUTET AV SIN LIVSCYKEL


- BORTSKAFFNING

- TRANSPORT

5

ÅTERANVÄNDNING


- ÅTERVINNING

- ÅTERVINNINGSPOTENTIAL