PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Data der afgives på denne formular vil blive behandlet af LAUFEN NORDIC A/S hvis oplysninger kan findes herunder:

Selskabsnavn: LAUFEN NORDIC A/S
Adresse: Tømrervej 2, DK-4600 Køge
Tlf: +45 56 287 287
Email: gdpr@laufen.net

De angivne data vil blive behandlet for håndtering og administration af de anmodninger du foretager gennem vores website og, hvis du autoriserer dette, for udsendelse af markedsføring der kan være af interesse for dig. Det juridiske grundlag for behandlingen er at levere den anmodede service og, for markedsføring, din godkendelse.

Indhentning af nævnte data er alene påkrævet for levering af de anmodede services. I modsat fald vil det ikke være muligt at etablere dit kundeforhold hos Laufen. Omvendt er data for udsendelse af elektronisk markedsføring ikke afgørende for fastholdelse af nævnte kontraktlige forhold. Der vil ikke blive foretaget automatiserede afgørelser om dette, og behandlingen vil ske indenfor den Europæiske Union. Data vil kun være tilgængelige for de tredjeparter som LAUFEN NORDIC A/S er juridisk bundet til at levere data til, samt de selskaber der kan være pålagt selskabets interne administrative services.

Personlige oplysninger vil kun blive behandlet i det tidsrum det er nødvendigt, nyttigt og passende og, under alle omstændigheder, i den tid det er juridisk påkrævet efter afslutning af det kontraktuelle forhold. Efter afsluttet forretningsforhold, vil data kun blive opbevaret for det formål og i det tidsrum det er påkrævet, for overholdelse af gældende juridiske forpligtelser, og vil være passende blokeret. Specifikt, vil de være blokeret i en periode på ikke over fem år fra afslutningen af det kontraktuelle forhold.

I henhold til reglerne der er fastsat i den aktuelle lovgivning, kan du udøve en ret til adgang, korrektion eller sletning, og anmode om begrænsning i behandlingen af dine personlige oplysninger, protestere mod denne, anmode om overdragelse af dine data eller ophæve din afgivne accept, ved at sende en mail til gdpr@laufen.net. Du kan også rette krav mod det spanske databeskyttelsesagentur eller tilsvarende i det relevante land.